home biografie stichting bibliografie poëzie kritisch werk recensies reacties archief bestellen
 
ACTUEEL (16 februari 2019)
 

Op 14 februari 2019 schreef Wim van Til een recensie van mijn in november 2018 verschenen bundel THUIS voor De Auteur het verenigingsblad van de Vlaamse letterkundigen.

te lezen op de pagina recensies.

 

De presentatie van mijn dichtbundel thuis, op donderdagavond 22 november bij Wouter Roelants, v/h de oude mol, verliep heel erg plezierig. Iedereen die, al of niet in de geest, in de vorm van een reactie, aanwezig was, maakte de sfeer tot een heel erg bijzondere. Als thema had ik gekozen om een analyse te geven van wat nu eigenlijk een dichtbundel karakteriseert: de titel, het eerste en laatste gedicht, en hoe de bundel het verhaal vormt van de in de bundel opgenomen gedichten. Ik heb dat toegelicht door mijn eigen bundels, inclusief de nieuwe, als voorbeeld te geven. Het was een fascinerende reis door 40 jaar: liefde kan samengaan verscheen in 1978, tot en met thuis, de bundel, met 75 gedichten - nieuwe, en uit de eerste 8 dichtbundels. De aandacht en het plezier van herkenning waren groot, zoals ook uit de hier onderstaande foto-serie blijkt. Het was, kortom een feest in de ware zin van het woord.  

Mijn bundels- alle 12- en mijn boek lagen en liggen op een aparte tafel, en de nieuwe bundel ook nog bij de kassa. Er was ook nog een tafel waaraan ik kon signeren. De avond overbrugde 58 jaar leven in Nijmegen, tot en met Zaltbommel en Den Bosch. Dat laatste door de aanwezigheid van Reinier Wakelkamp, dirigent van de Bommeldagen, en, af en toe nog, de Gregoriaanse kring Den Bosch. Ik ben er van overtuigd dat voor iedereen het tijdsbesef ook helemaal wegviel. Het was puur geluk. 

Justine 

 Een van de aanwezigen verwoordde het later in haar mail zo:

'Het poëziewezen was aanwezig op de avond van je presentatie van thuis'.

 
 
 
 
 
Bij de Titus Brandsma Herdenking "Moedig & Mild" op 26 juli 2017 las ik in de Titus Brandsma Memorialkerk de eerste twee gedichten voor uit mijn bundel "Nooit Alleen".
     een wonder
    komt nooit
    alleen

    iemand heeft hier
    het vuur ontstoken

    iemand is opgestaan
 

Een gevarieerde bijeenkomst was het, op 21 mei in de de Sint Jacobskapel in Nijmegen.

Ook ik heb voorgelezen uit mijn recente bundel: nooit alleen

Een compilatiefilmpje is te zien op YouTube: klik op https://www.youtube.com/watch?v=dMTQuuv7QPA 

 

 Justine's nieuwe dichtbundel 'nooit alleen' is 26 november 2015 gepresenteerd.

foto's hier onder. Een video van de presentatie is te zien op

https://youtu.be/KEREA92m9CM
Voor meer informatie:
klik hier

 
 
 

Cd: zacht langs me heen (2003): vier gedichten uit 'liefde kan samengaan'

op muziek gezet door Wilbert Staal en gezongen door het CIEW kwartet.

om te beluisteren: ga naar de link poëzie

 
Het artikel van de schrijver Hans Renders, in het Historisch Nieuwsblad  over zijn biografie van Jan Campert, kunt u hier aanklikken!
 

De recensie van Herman Simissen van mijn boek de dichter als dichter staat nu in streven, pal vóór de bespreking van de vertaling van Gadamers Wahrheit und Methode!

beide recensies vindt u nu ook onder de link recensies op deze site!

 

Nijmegen, Donderdag 8 mei 2014

Geachte mevrouw Borkes,
Op donderdag 10 april heeft u van de mogelijkheid gebruik gemaakt om een boodschap mee te geven voor het op te stellen coalitieakkoord. De onderhandelaars vinden het bijzonder waardevol dat zoveel Nijmegenaren betrokken zijn en meedenken. Daarom allereerst dank voor uw inbreng. Inmiddels is de onderhandelingsperiode afgerond en op maandag 6 mei is het coalitieakkoord tussen SP, GroenLinks, PvdA en De Nijmeegse Fractie met steun van de VSP gepresenteerd. Het coalitieakkoord is te vinden in de bijlage en op de website van de gemeenteraad.

http://www2.nijmegen.nl/content/1571037/nieuwe_coalitie
Uw inbreng is meegewogen en zoveel mogelijk opgenomen in het akkoord. We hopen dat u zich erin kunt herkennen. In de inleiding van het akkoord kunt u lezen welke ambities de coalitie heeft geformuleerd voor de komende vier jaar. In hoofdstuk 4 “duurzame stad en wijken” pagina 21 treft u een paragraaf aan over de inzet van bibliotheken.
Nogmaals hartelijk dank voor uw betrokkenheid.
Met vriendelijke groet,  Raadsgriffie Nijmegen

En op pagina 21 lezen we:

BIBLIOTHEEK IN DE WIJK EN OP SCHOOL

De coalitie kiest voor een kwalitatieve verbetering van de bibliotheekvoorzieningen in de stad: met een goede spreiding, bereikbaar, toegankelijk en passend bij de wensen en behoeften in de verschillende wijken en buurten in de stad. In West voegen we een volwaardig bibliotheekfiliaal toe. We geven een stevige impuls aan een versnelling van de stadsbrede invoering van ‘bibliotheek op school’. Daarmee stimuleren we leesbevordering en leesplezier al vanaf jonge leeftijd bij kinderen op de basisschool. Ook de media- en informatievaardigheden van kinderen worden daarmee extra ondersteund.

We trekken voor het bibliotheekwerk structureel € 300.000 extra uit.